Vastutuse eitamine

1. Selle saidi (edaspidi sait) lehtedele postitatud teave on mõeldud kasutajate tasuta tutvumiseks probleemidega, mis võivad neile huvi pakkuda.

2. Kogu teave esitatakse algsel kujul, ilma täielikkuse või õigeaegsuse garantiideta ning ilma muude selgesõnaliste või kaudsete garantiideta. Juurdepääs saidile ja selle sisu kasutamine toimub ainult teie äranägemisel ja teie vastutusel.

3. Saidi administratsioon teeb kõik endast oleneva, et pakkuda kasutajatele täpset ja usaldusväärset teavet, kuid samas ei välista vigade tekkimise võimalust.

4. saidi sisu pakutakse vabatahtlikult hea tahte aktina, "nagu on", ilma teie, selle saidi kasutajate, administratsiooni ja nende hostide serverite omanike vaheliste lepinguteta, või keegi teine, mis tahes viisil, mis on seotud selle või sellega seotud projektidega, mille [lepingu] kohta võidakse esitada otseseid nõudeid.

5. Administratsioon ei anna mingeid tagatisi ega garantiisid seoses saidi ja selle sisuga, sealhulgas, kuid mitte ainult, ajakohasuse, asjakohasuse, täpsuse, täielikkuse, usaldusväärsuse, kättesaadavuse või vastavuse kohta saidi mis tahes konkreetsel eesmärgil ja sisu seoses asjaoluga, et saidi kasutamisel ei esine vigu, see on ohutu ja katkematu, administratsioon parandab kõik vead või et saidil pole viirusi ega muid pahatahtlikke koode; et sisu ja sait ei riku kolmandate isikute õigusi.

6. Mõned selle saidi lingid viivad ressurssidele, mis asuvad kolmandate osapoolte saitidel. Need lingid on paigutatud kasutajate mugavuse huvides ega tähenda, et administratsioon kinnitab teiste saitide sisu. Lisaks ei kanna saidi administratsioon mingit vastutust nende ressursside kättesaadavuse ja sisu eest. See avaldus kehtib kõigi saidil olevate linkide ja veebisaitide materjalide kohta, millele pääseb juurde veebisaidi bännerite ja linkide kaudu.

7. administratsiooni kohustused ei hõlma kontrolli edastatud teabe seaduslikkuse või ebaseaduslikkuse üle (mis tahes, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutajate vahel edastatav teave, teabe sisemine edastamine erinevate linkide, tekstide või arhiivide kujul), selle teabe edastamise, vastuvõtmise või kasutamise omandiõiguse või seaduslikkuse kindlaksmääramine.

8. Administratsioon võtab mõistlikke meetmeid, et tagada sisu täpsus, asjakohasus ja seaduslikkus, kuid ei võta endale vastutust isikute või organisatsioonide tegevuse eest, mis on otseselt või muul viisil tehtud saidil saadaoleva või saidi kaudu saadud teabe alusel see, nagu administratsioon ette näeb, nii ja kolmandad isikud.

9. Vastavalt kehtivatele õigusaktidele loobub administratsioon igasugustest kinnitustest ja garantiidest, mille esitamine võib muul viisil eeldada, ning loobub vastutusest saidi, sisu ja nende kasutamise suhtes. Saidi administratsioon ei vastuta mingil juhul ühegi osapoole ees otsese, kaudse, erilise või muu kaudse kahju eest, mis tuleneb sellel saidil või mõnel muul saidil oleva teabe kasutamisest, millele meie saidilt on hüperlink, sõltuvus esinemisest, tootlikkuse vähenemine, vallandamine või töö katkestamine, samuti väljasaatmine haridusasutustest mis tahes saamata jäänud tulu, majandustegevuse peatamise, programmide või andmete kadumise tõttu teie infosüsteemides või muul viisil, mis tuleneb juurdepääsust, kasutamisest või suutmatusest kasutada saiti, sisu või mis tahes lingitud veebisaiti või mittetoimivust, viga, tegematajätmist, katkestust, defekti, seisakuid või edastamise viivitust, arvutiviirust või süsteemi rikkeid, isegi kui administratsiooni on sellise kahju võimalusest selgesõnaliselt teavitatud.

10. Saidile postitatud reklaami eest vastutab ainult reklaamija. Sait teatab konkreetselt, et see ei taga võimalust osta või kasutada teatud kaupu või teenuseid reklaamüksustes näidatud hindadega ja / või tingimustel (tekstid, bännerid). Nõustute, et sait ei vastuta mis tahes võimalike tagajärgede (kaasa arvatud kahju) eest, mis tulenevad suhetest reklaamijatega.

11. Sait näeb ette võimaluse kasutajatel avaldada avaldatud materjalide kohta kommentaare. Sait ei vastuta kommentaaride sisu ja nendes avaldatud teabe õigsuse eest, samuti ei vastuta sait kommentaarides sisalduvate soovituste ega arvamuste eest. Lisaks, kuna Internet ei taga täielikult usaldusväärset teabe kaitset, ei vastuta sait Interneti kaudu saadetud teabe eest.

12. Saidile materjalide saatmisega garanteerib ja kinnitab, et saatjapool omab nende materjalide autoriõigusi, on saanud autoriõiguste omanikult loa avaldamiseks või et need materjalid on üldkasutatavad ja postitatud vastavalt seadus või algallika nõuded. Saatja pool garanteerib ja kinnitab ka, et saajal on täielik ja piiramatu õigus neid materjale saata ning selline saatmine ei riku kellegi õigusi ja õigustatud huve.

13. Sait võib kasutada küpsiseid nii teie isikliku kui ka üldise teabe salvestamiseks. "Küpsised" on väikesed tekstifailid, mida Interneti -sait saab kasutada korduvate külastajate äratundmiseks, hõlbustab saidi külastaja juurdepääsu ja kasutamist ning jälgib saidi külastajate tabamusi ja kogub üldist teavet selle sisu parandamiseks. Saiti kasutades nõustute saidi küpsiste kasutamisega.

14. Administratsioon jätab endale õiguse teha muudatusi sellest kasutajaid teavitamata. Samuti ei vastuta administratsioon teie poolt saidile või muudele sellega seotud projektidele lisatud teabe muutmise, muutmise ega kustutamise eest.

15. Administratsioonil on õigus keelata saidile juurdepääs igal kasutajal või kasutajate rühmal, selgitamata oma tegevuse põhjuseid ja eelnevat teavitamist.

16. Administratsioonil on õigus ilma eelneva etteteatamiseta ja oma tegevuse põhjuste selgitamata muuta või kustutada linke kasutajate poolt saidile postitatud teabele, graafilistele, heli- ja muudele andmetele.

17. Kõik saidi lehtedel mainitud, kasutatud või viidatud kaubamärgid, kaubamärgid ja kaupade, teenuste ja organisatsioonide nimed, disainiõigused, autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused kuuluvad nende juriidilistele omanikele ja nende kasutamine siin ei anna teile õigust muuks otstarbeks ... Kui ei ole märgitud teisiti, ei ole selle saidi lehed mingil viisil autoriõiguste omanikega seotud ja keegi peale autoriõiguse omaniku ei saa käsutada autoriõigusega kaitstud materjalide kasutamise õigusi. Teie vastutate nende ja sarnaste materjalide kasutamise eest.

18. Sellel saidil postitatud teabe lugemine, levitamine või muutmine võib rikkuda selle riigi seadusi, kus te seda saiti vaatate.

19. Kasutaja nõustub, et kõik võimalikud vaidlused lahendatakse vastavalt Venemaa õiguse normidele.

20. Kasutaja nõustub, et tarbijaõiguste kaitsmise eeskirju ja seadusi ei saa tema saidi kasutamisel kohaldada, kuna ta ei osuta tasulisi teenuseid, sealhulgas teavet ja nõustamist.

21. Administratsiooni tegevusetus, kui kasutaja või kasutajate rühm rikub kasutajalepingut, ei võta administratsioonilt õigust võtta hiljem asjakohaseid meetmeid saidi huvide kaitsmiseks.

22. Kõik õigused saidil olevatele materjalidele on kaitstud vastavalt ELi ja Vene Föderatsiooni õigusaktidele, sealhulgas autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused.

23. Selle saidi lehtede, logo, graafika ja piltide paigutus on autoriõigusega kaitstud.

24. Kui vastavalt kehtivatele seadustele kaotatakse mõni tingimus kehtetuks, jäävad ülejäänud tingimused täielikult jõusse.

Selle saidi kasutamisel nõustute "lahtiütlemisega" ja kehtestatud reeglitega ning võtate kogu vastutuse, mis teile võidakse määrata.

Saidi administratsioonil on igal ajal õigus teha reeglites muudatusi, mis jõustuvad kohe. Saidi jätkuv kasutamine pärast muudatuste tegemist tähendab teie automaatset nõusolekut uute reeglite järgimiseks.