1. ÜLDSÄTTED

1.1. OÜ "ALANDI" (edaspidi - "meie" või "alandi.lv") on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele ja austamisele. Teeme kõik endast oleneva, et meie teostatav isikuandmete töötlemine oleks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (ES) 2016/679 „Füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemine ja selliste andmete vaba liikumine ”, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95 /46 / EK (isikuandmete kaitse üldmäärus).

1.2. Teie isikuandmete vastutav töötleja on ALANDI Ltd., juriidilise isiku kood 42103076295, aadress: Mirdzas Kempes 4, Liepaja, e-post. post: info@alandi.lv, info@alandi.lv.

1.3. Palun lugege käesolevat privaatsuspoliitikat hoolikalt, et mõista, miks me teie andmeid kogume ja kuidas me neid kasutame.

1.4. Privaatsuspoliitika hõlmab järgmisi teemasid:

1.4.1. teie isikuandmete kasutamise eesmärk;

1.4.2. isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise ja edastatud andmete juhtumid;

1.4.3. teie isikuandmete säilitamise periood;

1.4.4. turunduspostitus;

1.4.5. Teie õigused;

1.4.6. küpsiste kasutamine;

1.4.7. laste isikuandmete töötlemine;

1.4.8. privaatsuspoliitikas tehtud muudatused;

1.4.9. kuidas meiega ühendust võtta.

1.5. Kui külastate esimest korda meie veebisaiti, palume teil kinnitada oma nõusolekut küpsiste kasutamiseks käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustel.

 

  1. KUIDAS KASUTAME SINU ISIKUANDMEID

 

Kuidas me andmeid kasutame? Eesmärgid. Miks me neid kasutame?
2.1. Teie nimi, perekonnanimi, arveldusaadress, tarneaadress ja kontaktandmed

(Teie e -post, telefoninumber, Facebooki konto)

Võtame teiega ühendust tellimuse vormistamise ajal teie määratud telefoninumbril, mille jooksul te tellite kauba ja sisestate oma andmed, kuid ei maksa.

 

Sel eesmärgil säilitame sellise suhtluse andmeid mitte rohkem kui 1 (üks) aasta pärast teiega suhtlemise lõppu.

See on vajalik selleks, et saaksime teie antud telefoninumbri abil teiega ühendust võtta ja abi anda alustatud makseprotsessi lõpuleviimiseks ning nõustamiseks tekkinud probleemide korral. Sel viisil püüame realiseerida oma õigustatud huvi pakkuda kvaliteetseid teenuseid, mis vastavad teie ootustele, pakkudes teile võimalust osta vajalikke kaupu. Saate oma andmete sellisele kasutamisele e -posti teel igal ajal vastuseisu avaldada. e -posti aadressil info@alandi.lv või vestluse ajal meie töötajaga.
Ostetud kauba kohaletoimetamise ajal maksjale ja (või) teie märgitud kohaletoimetamise aadressile, kauba väljastamise kohas kohaletoimetamise tellimuse koostamise ajal ja arve esitamise ajal.

 

Sel eesmärgil säilitame teie andmeid mitte rohkem kui 10 (kümme) aastat alates tehingu sooritamise kuupäevast.

See on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks teie ees. Me ei saa teile saata ega anda võimalust tellitud kaubale järele tulla, kui te ei märgi oma nime, perekonnanime, aadressi ja kontaktandmeid.
Saates teile teavet meie uute toodete ja teenuste kohta e-posti, SMS-ide, Facebooki ja Gmaili platvormide kaudu või tavalise posti teel, helistades teie antud telefoninumbrile.

 

Sel eesmärgil säilitame teie andmeid mitte rohkem kui 2 (kaks) aastat alates nõusoleku saamisest või kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Sel moel püüame, et teil oleks alati kogu uusim teave. Saadame selle teabe ainult teie nõusolekul.
Saate oma nõusoleku selliseks andmete kasutamiseks igal ajal e -posti teel tagasi võtta. e-posti aadressil info@alandi.lv või kasutades e-kirjaga saadetud sõnumis märgitud loobumislingi või vestlust meie töötajaga.
Saates meie rakenduste kaudu meie teenustega seotud SMS -sõnumeid, e -kirju või teatisi, näiteks uuendatud tellimusteavet ja küsitlusi teenuste kvaliteedi hindamiseks.

Sel eesmärgil säilitame teie andmeid mitte kauem kui 1 (üks) aasta pärast teiega suhtlemise lõppu.

See on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks teie ees (et saaksite teada, millal tellitud kaup kohale toimetatakse). Teostame uuringuid, et saaksite hinnata teenuste kvaliteeti, et rahuldada meie õigustatud huve, milleks on meie teenuste kvaliteedi parandamine. Saate oma nõusoleku selliseks andmete kasutamiseks igal ajal e -posti teel tagasi võtta. e-posti teel info@alandi.lv või klõpsates loobumislingil, mis on märgitud e-kirjaga saadud sõnumis, või vestluse ajal meie töötajaga.
Võistluste korraldamisel.

 

Sel eesmärgil säilitame teie andmeid mitte rohkem kui 2 (kaks) aastat pärast mängu lõppu ja auhinna võitmise korral mitte rohkem kui 10 (kümme) aastat alates auhinna üleandmise kuupäevast.

See on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks teie ees; kui me ei saa teie andmeid kasutada, ei saa te konkursil osaleda ja võita. Kui võidate auhinna, töötleme teie isikuandmeid, et järgida meile kehtivaid juriidilisi nõudeid.
Selleks, et tuvastada teid telefoni teel tellimuse esitamisel.

 

Sel eesmärgil säilitame sellise suhtluse andmeid mitte kauem kui 1 (üks) aasta pärast nende edastamise lõppu.

See on vajalik telefoni teel tehtud tellimuse töötlemiseks.
Pettuste ennetamiseks ja avastamiseks.

Sel eesmärgil säilitame teie andmeid mitte rohkem kui 2 (kaks) aastat pärast viimast kontole sisselogimist või mitte rohkem kui 10 (kümme) aastat alates tehingu kuupäevast (olenevalt sellest, kumb saabub hiljem).

See on vajalik pettuste ärahoidmiseks ja pettusejuhtumite tuvastamiseks, et kaitsta teid ja alandi.lv.
2.2. Teave teie huvide, elukoha, soo ja sünniaja kohta
Et oma tegelikku vanust kindlaks teha.

Sel eesmärgil säilitame teie andmeid mitte rohkem kui 2 (kaks) aastat alates teie kontole viimase sisselogimise hetkest või viimase tehingu sooritamise hetkest (olenevalt sellest, kumb saabub hiljem).

See on vajalik tagamaks, et meie veebisaidi teenuseid kasutaksid ainult üle 16 -aastased isikud.
Rakendades klientide segmenteerimisstrateegiat ja pakkudes teile isikupärastatud pakkumisi.

Sel eesmärgil säilitame teie andmeid mitte rohkem kui 2 (kaks) aastat alates nõusoleku saamisest või kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Sel viisil püüame suurendada teie huvide rahulolu. Teie nõusolekul saadetakse teile ainult teile mõeldud otseturunduse pakkumised. Saate oma nõusoleku selliseks andmete kasutamiseks igal ajal e -posti teel tagasi võtta. e-posti aadressil info@alandi.lv või kasutades e-kirjaga saadud sõnumis märgitud loobumislingi või vestlust meie töötajaga.
Saates teile e-posti teel küsitlusi teenuste kvaliteedi hindamiseks.

 

Sel eesmärgil säilitame teie andmeid mitte rohkem kui 2 (kaks) aastat alates nõusoleku saamisest või kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

See on vajalik uuringute läbiviimiseks teenuste kvaliteedi hindamiseks. See aitab meil oma teenuste kvaliteeti parandada. Saate igal ajal loobuda selliste küsitluste saamisest, saates meile e -kirja. e-posti teel info@alandi.lv või klõpsates loobumislingil, mis on märgitud e-kirjaga saadud sõnumis, või vestluse ajal meie töötajaga.
2.3. Teave teie maksete kohta
Raha kättesaamise ja tagastamise ajal.

 

Sel eesmärgil säilitame teie andmeid mitte rohkem kui 10 (kümme) aastat alates toimingu kuupäevast.

See on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks teie ees.
Pettuste ennetamiseks ja avastamiseks.

Sel eesmärgil säilitame teie andmeid mitte rohkem kui 2 (kaks) aastat pärast viimast kontole sisselogimist või mitte rohkem kui 10 (kümme) aastat alates tehingu kuupäevast (olenevalt sellest, kumb saabub hiljem).

See on vajalik pettuste ärahoidmiseks ja pettusejuhtumite tuvastamiseks, et kaitsta teid ja alandi.lv.
2.4. Teie suhtluslugu meiega

(Teie esitatud teave, näiteks telefoni teel (telefonivestlusest või häälsõnumi salvestamisest, kui helistate meie klienditeenindusliinile või kui meie töötajad helistavad teile) või e -posti teel)

Teenuste ja abi osutamisel püütakse osutada teenust samal kvaliteeditasemel ja kaitsta meie huve.

 

Sel eesmärgil säilitame sellise suhtluse andmeid mitte rohkem kui 2 (kaks) aastat pärast suhtluse lõppu.

See on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks teie ees ja tõendite esitamiseks teenuste kvaliteedi ja (või) teie lepinguliste kohustuste täitmisega seotud vaidluste korral, samuti selleks, et pakkuda teile kõrgeimat taset teenus.
2.5. Ostu- ja tegevuste ajalugu

(Teie ostud, hiljutised vaatamised, ostukorvi salvestatud üksused ja toimingud e -posti, veebisaidi ja rakenduste abil)

Teile kaupa müües.

 

Sel eesmärgil säilitame teie andmeid mitte rohkem kui 2 (kaks) aastat alates teie kontole viimase sisselogimise hetkest või viimase tehingu sooritamise hetkest (olenevalt sellest, kumb saabub hiljem).

Salvestame teie vaadatud toodete andmeid 30 (kolmkümmend) päeva.

See on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks teie ees (selleks kasutame ainult teie ostuajalugu).
Teenuste ja abi osutamisel, samuti tagasimakse küsimuste lahendamisel.

 

Sel eesmärgil säilitame teie andmeid mitte rohkem kui 2 (kaks) aastat alates teie kontole viimase sisselogimise hetkest või viimase tehingu sooritamise hetkest (olenevalt sellest, kumb saabub hiljem).

See on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks teie ees (selleks kasutame ainult teie ostuajalugu).
Saates meili. postikirjad ostukorvi jäänud kauba kohta.

 

Sel eesmärgil säilitame teie andmeid mitte rohkem kui 90 (üheksakümmend) päeva pärast viimast kontole sisselogimist või kuni keeldute sellise e-kirja saamisest. kirjad.

See on vajalik, et saaksime teile meelde tuletada, et teie ostukorvis on veel mõni toode. Sel viisil püüame rahuldada oma õigustatud huve - pakkuda kvaliteetseid teenuseid, mis vastavad teie ootustele, pakkudes teile võimalust osta vajalikke kaupu. Iga uudiskirja allservast leiate loobumise ja seadete haldamise funktsiooni. Saate oma nõusoleku selliseks andmete kasutamiseks igal ajal e -posti teel tagasi võtta. e-posti aadressil info@alandi.lv või kasutades e-kirjaga saadud sõnumis märgitud loobumislingi või vestlust meie töötajaga.
Saates isikupärastatud otseturunduse pakkumisi.

Sel eesmärgil säilitame teie andmeid mitte rohkem kui 2 (kaks) aastat alates nõusoleku saamisest või kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Sel viisil püüame rahuldada teie vajadusi, kajastada teie huve ja pakkuda parimat teenindust. Iga uudiskirja allservast leiate loobumise ja seadete haldamise funktsiooni. Samuti saate oma nõusoleku selliseks andmete kasutamiseks igal ajal e -posti teel tagasi võtta. e-posti aadressil info@alandi.lv või kasutades e-kirjaga saadud sõnumis märgitud loobumislingi või vestlust meie töötajaga.
Saates teile e-posti teel küsitlusi teenuste kvaliteedi hindamiseks.

 

Sel eesmärgil säilitame teie andmeid mitte rohkem kui 2 (kaks) aastat alates hetkest, kui viimati oma kontole sisse logisite, või kuni tühistate küsitlusankeetide vastuvõtmise.

Uuringud teenuste kvaliteedi hindamiseks. Me vajame seda, et rahuldada ettevõtte õigustatud huvi teenuste kvaliteedi parandamiseks. Saate igal ajal loobuda selliste küsitluste saamisest, saates meile e -kirja. e-posti teel info@alandi.lv või klõpsates loobumislingil, mis on märgitud e-kirjaga saadud sõnumis, või vestluse ajal meie töötajaga.
2.6. Teave teie seadme kohta

(Teave, mille annate meile, kui külastate meie veebisaiti või kasutate meie rakendusi, sealhulgas Interneti -protokolli (IP) aadress ja seadme tüüp, ekraani eraldusvõime ja (kui otsustate teavet jagada) teie asukoht, samuti teave selle kohta, kuidas kasutage meie veebisaiti ja rakendusi)

Meie rakenduste ja veebisaidi täiustamiseks, samuti selleks, et saaksime teie valitud seadeid kohandada.

 

Sel eesmärgil säilitame teie andmeid mitte rohkem kui 2 (kaks) aastat alates hetkest, kui te viimati oma kontole sisse logisite või alates viimase tehingu sooritamise hetkest (olenevalt sellest, kumb saabub hiljem).

Nii püüame tagada kõige meeldivama ostukogemuse.
Teie veebisaidi ja rakenduste kaitsmiseks.

 

Sel eesmärgil säilitame teie andmeid mitte rohkem kui 2 (kaks) aastat pärast viimast kontole sisselogimist või kuni 10 (kümme) aastat alates tehingu sooritamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb saabub hiljem). .

See on vajalik pettuste ärahoidmiseks ja pettusejuhtumite tuvastamiseks, et kaitsta teid ja alandi.lv.
2.7. Google'i ja Facebooki kaudu ühenduse loomisel saadud teave
Mugavama ühenduse loomiseks meie veebisaidi ja rakendustega saame Google'i ja Facebookiga sisse logides nendelt teenusepakkujatelt vajalikud ühenduse andmed.

Sel eesmärgil säilitame teie andmeid mitte rohkem kui 2 (kaks) aastat alates teie kontole viimase sisselogimise hetkest või viimase tehingu sooritamise hetkest (olenevalt sellest, kumb saabub hiljem).

Nii tagame mugavamad tingimused meie veebipoe kasutamiseks ja teile meelepärase kauba ostmiseks.
2.8. Teavet, mida töödeldakse meie rakenduse kasutamisel
Selleks, et pakkuda võimalust meie veebipoes kiiremini ja mugavamalt oste sooritada, leidke teeninduskeskused kiiremini

Sel eesmärgil töötleme teie isikuandmeid, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas, ning töötleme ka rakenduse toimimise ja kasutamisega seotud teavet. Töötleme teie asukohaga seotud teavet, kui annate loa sellise teabe töötlemiseks. Rakendusele antud õigused oma isikuandmete vastuvõtmiseks saate alati oma seadme tarkvarasätete abil või rakenduse kustutades tühistada.

 

Sel eesmärgil säilitame teie andmeid mitte rohkem kui 2 (kaks) aastat alates teie kontole viimase sisselogimise hetkest või viimase tehingu sooritamise hetkest (olenevalt sellest, kumb saabub hiljem).

Nii tagame lihtsamad tingimused alandi.lv elektroonilise poe kasutamiseks ja meelepärase kauba ostmiseks.
2.9. Kliendikaartide ja püsikliendiprogrammide teave
Selleks, et pakkuda võimalust osaleda lojaalsusprogrammis.

Sel eesmärgil säilitame püsikliendikaartide, püsikliendiprogrammide ja muid selleks vajalikke andmeid mitte rohkem kui kuni kliendikaardi kehtivusaja lõpuni või teie lojaalsusprogrammis osalemise lõpuni.

Soovime, et saaksite kasutada lojaalsusprogrammide eeliseid. Lojaalsusprogrammis osaledes saate osta tooteid atraktiivsemate hindadega, koguda lojaalsuspunkte ja seejärel neid poes ostes kasutada, samuti nautida muid lojaalsusprogrammide eeliseid.

Töötleme teie andmeid teie nõusolekul, mille saate igal ajal tagasi võtta, saates e -posti aadressile info@alandi.lv.

2.10. Teie isikuandmete töötlemine sotsiaalmeedia kontodel  
Sinuga suheldes, võistlusi ja mänge korraldades meie Facebooki kontol facebook.com/alandi/, Instagrami kontol https://www.instagram.com/alandi_latvia/, YouTube'i kanalil.

 

Töötleme teie sotsiaalvõrgustiku konto andmeid, mille olete oma kontodel esitanud – konto nimi, konto profiilifoto, teie reaktsioonid ("meeldimised") avaldatud teabele, kommentaarid, mida jätate, meie kontole postitatud sisu (näiteks kui jagate foto või video kommentaarides).

 

Mängude ja võistluste korraldamiseks töötleme teie isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil.

 

Isikuandmeid, mida te esitate seoses teatud tegevustega sotsiaalvõrgustikes, töödeldakse ja säilitatakse sotsiaalvõrgustike operaatorite kehtestatud korras ja ajavahemiku jooksul ning me ei kontrolli seda.

Töötleme teie esitatud isikuandmeid õigustatud huvidest lähtuvalt – selleks, et teavitada teid jooksvatest uudistest, suhelda oma tellijate ja sotsiaallehtede külastajatega, parandada meie poolt edastatavat teavet ja teha muid toiminguid kontodel statistilise teabe alusel. vastavalt külastajate konto vajadustele.

 

Võite kasutada õigust mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega sotsiaalvõrgustikes sotsiaalvõrgustiku operaatori ettenähtud viisil.

 

2.11. Kasutame teie isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel ja juhtudel, kui see on vajalik juriidiliste nõuete täitmiseks või kaitsmiseks. Sel põhjusel töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel, püüdes kaitsta ja tagada meie, teie ja teiste õigused.

2.12. Samuti võime teie isikuandmeid töödelda, kui see on vajalik meile siduva juriidilise kohustuse täitmiseks või teie või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

 

3. MILLISI ISIKUANDMEID KOLMANDATELE ISIKUTELE EDASTAME

3.1. Soovime võita ja säilitada teie usaldust, seega avaldame teie isikuandmeid ainult vajadusel.

3.2. Võime teie isikuandmeid edastada järgmistele andmesaajate kategooriatele:

3.2.1. Võime avaldada teie isikuandmeid mis tahes meie grupi ettevõttele (sealhulgas meie tütarettevõtted, meie kontrolliv üksus ja kõik nende tütarettevõtted);

3.2.2. Saame edastada teie isikuandmeid oma kindlustusandjatele ja professionaalidele konsultandid riskijuhtimise, professionaalse nõustamise või õigusnõuete esitamise, täitmise või kaitsmise eesmärgil;)

3.2.3. Kaubanduse ostmisega seotud finantstehinguid veebisaidil võivad töödelda meie makseteenuse pakkujad... Avaldame teie finantstehingute andmed oma makseteenuse pakkujatele ainult ulatuses, mis on vajalik maksetehingute lõpuleviimiseks, tagasimaksmiseks ja vaidluste lahendamiseks;

3.2.4. Konkreetsete teenuste osutamiseks võime edastada teie isikuandmeid teistele teenusepakkujatele.näiteks veebisaitide hostimise pakkujad, kullerteenused, serverite ja serverite hoolduse pakkujad, meiliteenuste pakkujad, uudiskirjad, küsitlused, andmekaitseametnik.

3.3. Me kaasame ainult selliseid teenusepakkujaid, kes on rakendanud / kohustuvad rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke vahendeid, mis tagaksid andmetöötluse asjakohase turvalisuse taseme, mis vastaks nende isikute õiguste ja vabaduste rikkumise ohule, kelle andmeid töödeldakse, ja selline andmetöötlus vastaks andmekaitse üldeeskirjade nõuetele.

3.4. Me ei saa teie isikuandmeid edastada mitte ainult konkreetsetel juhtudel, vaid ka oma juriidiliste kohustuste täitmisel, samuti siis, kui see on vajalik teie või teiste isikute eluliste huvide kaitsmiseks. Teie nõusolekul võime otseturunduse eesmärgil edastada teie isikuandmeid meie partneritele, kes pakuvad meile turundusteenuseid.

3.5. Käesolevas jaos nimetatud andmete vastuvõtjad võivad olla asutatud ka väljaspool Leedu Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Edastame teie isikuandmeid ainult isikutele, kes vastavad isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud nõuetele.

3.6. Sotsiaalmeedia kontod facebook.com, www.instagram.com ja YouTube'i, mida kasutame koos ALANDI LLC -ga, kes koos meiega on nendel kontodel töödeldavate isikuandmete üldine vastutav töötleja. Nii meie kui ka Alandi LLC kasutame vastutavate töötlejate ühisel kokkuleppel neid kontosid uudiste ja teabe levitamiseks, mängude ja võistluste korraldamiseks ning konkreetse statistilise teabe analüüsimiseks. Isikuandmete töötlemiseks ja oma õiguste kasutamiseks andmesubjektina võite meiega ühendust võtta, kasutades käesolevas privaatsuspoliitikas täpsustatud kontaktandmeid, või AS -iga "Alandi", kasutades veebisaidil www.alandi.lv täpsustatud kontaktandmeid. oma isikuandmete töötlemise kohta sotsiaalvõrgustikes, palun vaadake konkreetse sotsiaalse võrgustiku või platvormi privaatsuspoliitikat.

3.7. Sotsiaalmeedia haldurid koguvad statistikat sotsiaalmeedia kasutajate tegevuse kohta (vaatamiste koguhulk, meeldimised, klikid, videovaatamised, riik ja linn, keel, vanus, huvid, käitumine, kasutatud seadmed, sugu jne) ja sellele statistikale pääseb meile juurde ja ALANDI LLC. Koos Facebooki ja Instagramiga, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland oleme ühised andmetöötlejad. Facebook Ireland Ltd. vastutab andmete töötlemise, ühiste vastutavate töötlejate lepingutingimuste ja andmete andmise subjektide õiguste austamise eest. Selle teabe leiate vastavalt suhtlusvõrgustikult.

4. MILLISEKS AJAL SÄILITAME SINU ISIKUANDMEID

4.1. Igal juhul säilitame teie isikuandmeid mitte rohkem kui on vaja konkreetsete eesmärkide saavutamiseks. Üksikasjalikumat teavet isikuandmete säilitamise perioodide kohta leiate käesoleva privaatsuspoliitika jaotisest "Kuidas me teie isikuandmeid kasutame".

5. TURUNDUSJAGAMINE

5.1. Teie nõusolekul saadame teile turunduse uudiskirja e-posti teel, SMS-sõnumite kaudu, helistades teie määratud telefoninumbrile, et saaksite meie uudistest teada, saaksite meie toodetega tutvuda ja neid leida.

5.2. Saate igal ajal loobuda alandi.lv turundusteate saamise tellimusest. Seda saab teha:

5.3.1. meili teel info@alandi.lvkas klõpsates saadud meilis turundusuudiskirja tellimuse tühistamise lingil või vesteldes meie töötajaga;

5.3.2. võtke ühendust meie klienditeeninduskeskusega.

5.4. Pärast tellimuse tühistamist värskendame teie isikuandmete seadeid nii, et te ei saa enam turundusteateid.

5.5. Pange tähele, et veebipood www.alandi.lv on erinevate omavahel ühendatud teenuste ühendatud võrk, seetõttu võib meie süsteemides töödeldud isikuandmete uuendamiseks kuluda mitu päeva. Seega, mõnda aega, kuni teie taotlus turundusteadete vastuvõtmisest loobuda täidetakse, saate need sõnumid siiski vastu võtta.

5.6. Kui loobute turundusteadete saamisest, edastatakse jätkuvalt teavet teie tellitud teenuste kohta (näiteks ajakohane teave tellimuse kohta).

6. SINU ÕIGUSED

6.1. Privaatsuspoliitika selles osas kaalume teie õigusi, mis on ette nähtud isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktidega. Mõned õigused hõlmavad paljusid aspekte, seega esitame selles privaatsuspoliitikas ainult peamised. Soovitame teil tutvuda asjakohaste õigusaktide ja järelevalveasutuste peamiste teesidega, et teada saada kogu teave nende õiguste kohta.

6.2. Teil on järgmised isikuandmete kaitsega seotud õigused:

6.2.1. õigus saada teavet isikuandmete töötlemise kohta;

6.2.2. õigus näha meie valduses olevaid teie isikuandmeid;

6.2.3. õigus nõuda, et teiega seotud isikuandmeid parandataks (enamiku saate oma kontole sisse logides parandada);

6.2.4. õigus paluda meil teie andmed kustutada („õigus olla unustatud”);

6.2.5. õigus piirata oma isikuandmete töötlemist;

6.2.6. õigus mittenõustuda oma isikuandmete töötlemisega;

6.2.7. õigus mitte nõustuda teie isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil;

6.2.8. õigus andmete teisaldatavusele;

6.2.9. õigus tühistada nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks;

6.2.10. õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

6.3. Kui soovite oma õigusi kasutada või kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise või õiguste kasutamise kohta, kirjutage meile e-posti aadressil info@alandi.lv.

6.4. Õigus saada teavet isikuandmete töötlemise kohta... Teave teie isikuandmete töötlemise kohta esitatakse teabe kogumise ajal. Samuti leiate selle alati käesolevast privaatsuspoliitikast või saate selle e-posti teel info@alandi.lv.

6.5. Õigus näha meie töödeldavaid isikuandmeid. Teil on õigus saada meilt kinnitust, kas me töötleme teie isikuandmeid. Kui me töötleme teie isikuandmeid, on teil õigus tutvuda töödeldud isikuandmete ja nende töötlemisega seotud teabega, näiteks isikuandmete töötlemise eesmärk, isikuandmete kategooriad, isikuandmete saajad jne. koos teie isikuandmete koopiaga. Teil on õigus saada oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja arvutiga loetavas vormingus. Siiski ei saa te seda õigust kasutada juhtudel, kui see võib kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi.

6.6. Meil on õigus keelduda teie töödeldud andmete esitamisest, kui tuvastatakse õigusaktides määratud asjaolud, mille olemasolul andmeid ei esitata.

6.7. Õigus nõuda meie valduses olevate isikuandmete parandamist... Teil on õigus oma ebatäpsed isikuandmed selgitada ja töötlemise eesmärke arvesse võttes täiendada kõiki mittetäpseid isikuandmeid.

6.8. Õigus oma isikuandmeid kustutada... Saate seda õigust kasutada, kui: (i) isikuandmeid ei ole enam vaja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi; (ii) võtate oma nõusoleku tagasi ja andmetöötluseks puudub muu õiguslik alus; (iii) te ei nõustu isikuandmete töötlemisega meie õigustatud huvides või kolmanda isiku huvides; iv) isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil; v) isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult; (vi) isikuandmed tuleb kustutada vastavalt meile kehtivatele õiguslikele nõuetele. Pange tähele, et teatud juhtudel ei pruugi te rakendatavate erandite tõttu seda õigust kasutada. Need erandid hõlmavad juhtumeid, kus isikuandmete töötlemine on kohustuslik, et: i) nautida sõna- ja teabevabadust; (ii) täita meie juriidilisi kohustusi; või (iii) õigusnõuete esitamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks.

6.9. Õigus piirata oma andmete töötlemist... Seda õigust saab kasutada järgmistel juhtudel: (i) kui vaidlustate oma isikuandmete õigsuse; (ii) isikuandmete ebaseadusliku töötlemise korral, kui te ei soovi, et need kustutatakse; (iii) kui isikuandmeid pole meie andmetöötluse eesmärgil enam vaja, kuid te taotlete seda seoses juriidiliste nõuete avaldamise, täitmise või kaitsmisega või (iv) kui te ei nõustu nende töötlemisega seaduslikul alusel meie või kolmanda osapoole huvides, kuni teie erimeelsuste alus on kontrollitud. Isikuandmete töötlemise piiramisega saame jätkata teie isikuandmete salvestamist, kuid me ei töötle neid, välja arvatud järgmistel juhtudel: (i) kui annate oma nõusoleku; ii) seoses õigusnõuete kinnitamise, täitmise ja kaitsmisega; iii) teiste füüsiliste või juriidiliste isikute õiguste kaitsmiseks või iv) seoses oluliste avalike huvidega.

6.10. Õigus mitte nõustuda teie isikuandmete töötlemisega. Saate seda õigust kasutada mis tahes eesmärgil teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel, kuid ainult sel määral, kui me kasutame andmeid seoses õigustatud huviga, meie enda või kolmanda osapoolega. Kui teatate oma mittenõustumisest, ei töötle me enam isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui suudame tõestada, et andmeid töödeldakse mõjuvatel õiguspärastel põhjustel, mis on teie huvide, õiguste ja vabaduste üle, või deklareerimiseks, jõustamiseks ja (või) kaitses juriidilisi nõudeid.

6.11. Õigus mitte nõustuda teie isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil (sealhulgas profiilide koostamine otseturunduse eesmärgil). Kui teatate oma mittenõustumisest, ei töötle me enam teie isikuandmeid sel eesmärgil.

6.12. Õigus andmete teisaldatavusele. Saate seda õigust kasutada juhtudel, kui töötleme teie isikuandmeid automatiseeritud vahenditega (arvutites jne) ja isikuandmete töötlemise õiguslik alus on järgmine:

6.12.1. Teie nõusolek või

6.12.2. lepingu täitmine või teie soovil enne lepingu sõlmimist tehtud toimingud.

6.13. Õigus oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta... Kui teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek, on teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmetöötluse seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist.

6.14. Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele... Kui arvate, et rikume teie isikuandmete töötlemisel andmekaitsealaseid õigusakte, on teil õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile, mille aadress on Blaumaņa iela 11 / 13-15, Riia , LV-10312, https://www.dvi.gov.lv/lv/... Igal juhul võtke meiega enne kaebuse esitamist ühendust, et saaksime koos leida vastuvõetava lahenduse.

7. KUIDAS KÜpsiseid kasutame

7.1. Meie veebisaidil, nagu paljud teisedki, kasutame ka küpsiseid. Need on väikesed andmefailid, mis kirjutatakse teie arvutisse, et aidata meil sisu kiiremini ja usaldusväärsemalt edastada. Kui külastate või kasutate meie saite või kui kasutate meie teenuseid, rakendusi, tööriistu või sõnumikanalit, võime meie või meie volitatud teenusepakkujad kasutada küpsiseid, et aidata meil teid paremini, kiiremini ja usaldusväärsemalt teenida, samuti reklaami eesmärgil.

7.2. Tavaliselt ei salvesta küpsised teavet, mis võiks otseselt tuvastada kasutaja identiteeti, kuid teie töödeldavad isikuandmed võivad olla seotud teie arvuti või muu seadme kasutamisega, sealhulgas veebisaitide külastamisega, ja muud teavet, mis on saadud küpsiseid kasutades ja meie salvestatud.

7.3. Küpsiste haldamiseks on kolm võimalust:

7.3.1. Välised allikad;

7.3.2. Brauseri seaded;

7.3.3. Küpsised meie veebisaidil.

7.4. Kolmanda osapoole veebisaidid

7.4.1. Võime teha koostööd kolmandate osapooltega (kõige sagedamini nimetatakse neid teenusepakkujateks), kellel on meie loal võimalus paigutada kolmanda osapoole küpsiseid veebisaitidele või meie teeninduskohtadesse, rakendustesse ja tööriistadesse. Need teenusepakkujad aitavad meil teid paremini, kiiremini ja usaldusväärsemalt teenindada.

7.4.2. Pange tähele, et kolmanda osapoole küpsiste suhtes kehtivad kolmanda osapoole privaatsuseeskirjad, seega ei võta me nende privaatsusavalduste eest mingit vastutust.

8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Meie veebisaidil pakutavad teenused on mõeldud üle 16 -aastastele isikutele. Teatud lojaalsusprogrammidel või võistlustingimustel võivad osalejatel olla erinevad, kõrgemad vanuse alampiirid.

8.2. Kui meil on põhjendatud kahtlus, et töötleme käesolevas jaotises täpsustatud isikute andmeid, kustutame nende isikute andmed andmebaasidest.

 

9. MUUDATUSED PRIVAATSUSPOLIITIKAS

9.1. Võime seda privaatsuspoliitikat perioodiliselt muuta, et kajastada seda, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.

9.2. Pärast oluliste muudatuste tegemist teavitame sellest veebisaidil või muude sobivate sidevahendite abil, näiteks e-posti teel, et saaksite need muudatused enne meie veebisaidi kasutamist jätkata.

 

  1. KUIDAS MEID VÕTTA VÕTTA

10.1. Soovime alati kuulda klientide tagasisidet ja oleme valmis ka teie küsimustele vastama.

10.2. Võtke meiega julgelt ühendust, kui:

10.2.1. teil on selle privaatsuspoliitikaga seotud küsimusi või tagasisidet;

10.2.2. Soovite, et me lõpetaksime teie isikuandmete kasutamise;

10.2.3. Soovite kasutada privaatsuspoliitikas kirjeldatud õigusi või esitada kaebus.

10.3. Võite võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga aadressil info@alandi.lv.