Atsakomybės neigimas

1. Šios svetainės (toliau - Svetainė) puslapiuose paskelbta informacija skirta vartotojams nemokamai susipažinti su jiems rūpimais klausimais.

2. Visa informacija pateikiama originalia forma, negarantuojant išsamumo ar savalaikiškumo ir be jokių kitų aiškių ar numanomų garantijų. Prieiga prie Svetainės, taip pat jos Turinio naudojimas atliekamas tik savo nuožiūra ir jūsų rizika.

3. Svetainės administracija deda visas pastangas, kad vartotojai gautų tikslią ir patikimą informaciją, tačiau tuo pačiu neatmeta klaidų galimybės.

4. Svetainės turinys teikiamas laisvai, kaip geros valios aktas, „kaip yra“, be jokių susitarimų ar sutarčių tarp jūsų, šios svetainės naudotojų, administracijos, serverių, kuriuose jis priglobtas, savininkų, ar kas nors kitas, bet kokiu būdu susijęs su šiuo ar susijusiais projektais, dėl kurių [sutartis] gali būti pareikšti tiesioginiai reikalavimai.

5. Administracija nesuteikia jokių garantijų ar garantijų, susijusių su Svetaine ir jos Turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl savalaikiškumo, aktualumo, tikslumo, išsamumo, patikimumo, prieinamumo ar atitikties bet kokiam konkrečiam Svetainės tikslui ir turinį, atsižvelgiant į tai, kad naudojant svetainę nebus jokių klaidų, ji bus saugi ir nepertraukiama, kad administracija ištaisys visas klaidas arba kad svetainėje nebus virusų ar kitų kenkėjiškų kodų, ir kad Turinys ir Svetainė nepažeidžia trečiųjų šalių teisių.

6. Kai kurios šios svetainės nuorodos nukreipia į išteklius, esančius trečiųjų šalių svetainėse. Šios nuorodos pateikiamos vartotojų patogumui ir nereiškia, kad administracija patvirtina kitų svetainių turinį. Be to, Svetainės administracija neatsako už šių išteklių prieinamumą ir jų turinį. Šis teiginys taikomas visoms Svetainėje pateiktoms nuorodoms ir medžiagai visose svetainėse, prieinamose per reklamjuostes ir nuorodas svetainėje.

7. Administracijos pareigos neapima perduotos informacijos (bet kokios, įskaitant, bet neapsiribojant, tarp vartotojų perduodamos informacijos, vidinės informacijos perdavimo įvairių nuorodų, tekstų ar archyvų forma) teisėtumo ar neteisėtumo kontrolės, šios informacijos perdavimo, priėmimo ar naudojimo nuosavybės ar teisėtumo nustatymas.

8. Administracija imasi pagrįstų priemonių, kad užtikrintų Turinio tikslumą, aktualumą ir teisėtumą, tačiau neprisiima atsakomybės už asmenų ar organizacijų veiksmus, tiesiogiai ar kitaip atliktus remiantis Svetainėje esančia informacija arba gauta per tai, kaip numato administracija, taip ir trečiosios šalys.

9. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, administracija atsisako bet kokių pareiškimų ir garantijų, kurių teikimas gali būti kitaip numanomas, ir atsisako atsakomybės dėl svetainės, turinio ir jų naudojimo. Svetainės administracija jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga jokiai šaliai už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, ypatingą ar kitokią netiesioginę žalą, atsiradusią dėl bet kokios informacijos naudojimo šioje svetainėje ar bet kurioje kitoje svetainėje, į kurią yra hipersaitas iš mūsų svetainės, priklausomybė nuo įvykių, produktyvumo sumažėjimas, atleidimas iš darbo ar darbo nutraukimas, taip pat pašalinimas iš švietimo įstaigų už bet kokį negautą pelną, ekonominės veiklos sustabdymas, programų ar duomenų praradimas jūsų informacinėse sistemose arba kitaip dėl prieigos, naudojimo ar nesugebėjimo naudotis Svetaine, Turiniu ar bet kokia susieta interneto svetaine, arba neveikiantis, klaida, neveikimas, pertraukimas, defektas, prastovos ar perdavimo vėlavimas, kompiuterinis virusas ar sistemos gedimas, net jei administracija yra aiškiai informuota apie tokios žalos galimybę.

10. Tik reklamuotojas yra atsakingas už svetainėje paskelbtą reklamą. Svetainė konkrečiai praneša, kad negarantuoja galimybės įsigyti ar naudotis tam tikromis prekėmis ar paslaugomis už kainas ir (arba) skelbimo rinkiniuose nurodytas sąlygas (tekstai, reklaminiai skydeliai). Jūs sutinkate, kad svetainė nėra atsakinga už bet kokias galimas pasekmes (įskaitant žalą), atsirandančias dėl bet kokių santykių su reklamuotojais.

11. Svetainėje numatyta galimybė vartotojams skelbti komentarus apie paskelbtą medžiagą. Svetainė neatsako už komentarų turinį ir juose paskelbtos informacijos tikslumą, taip pat svetainė neatsako už rekomendacijas ar nuomones, kurios gali būti pateiktos komentaruose. Be to, kadangi internetas visiškai neužtikrina patikimos informacijos apsaugos, Svetainė neatsako už informaciją, siunčiamą internetu.

12. Pateikdama medžiagą Svetainei siunčiančioji šalis garantuoja ir patvirtina, kad jai priklauso šios medžiagos autorių teisės, ji gavo leidimą publikuoti iš autorių teisių turėtojo arba kad ši medžiaga yra viešai prieinama ir skelbiama pagal įstatymus ar pirminio šaltinio reikalavimus. Siunčiančioji šalis taip pat garantuoja ir patvirtina, kad gavėjas turi visas ir nevaržomas teises siųsti šią medžiagą ir kad toks siuntimas nepažeidžia niekieno teisių ir teisėtų interesų.

13. Svetainė gali naudoti slapukus jūsų asmeninei ir bendrai informacijai saugoti. „Slapukai“ - tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos interneto svetainė gali naudoti atpažindama pakartotinius lankytojus, palengvina svetainės lankytojo prieigą ir naudojimąsi, taip pat stebi svetainės lankytojų įvykius ir renka bendrą informaciją, kad pagerintų jos turinį. Naudodamiesi Svetaine, jūs sutinkate, kad Svetainėje būtų naudojami slapukai.

14. Administracija pasilieka teisę atlikti pakeitimus, apie tai nepranešusi vartotojams. Be to, administracija nėra atsakinga už bet kokios informacijos, kurią pridėjote prie Svetainės ar kitų su ja susijusių projektų, pakeitimą, redagavimą ar ištrynimą.

15. Administracija turi teisę neleisti bet kuriam Vartotojui ar Vartotojų grupei patekti į Svetainę, nepaaiškinusi savo veiksmų priežasčių ir iš anksto nepranešusi.

16. Administracija turi teisę be išankstinio įspėjimo ir paaiškinimų dėl savo veiksmų keisti arba ištrinti saitus į informaciją, grafinius, garso ir kitus duomenis, kuriuos Vartotojai paskelbė Svetainėje.

17. Bet kokie prekių, paslaugų ir organizacijų prekių ženklai, ženklai ir pavadinimai, dizaino teisės, autorių teisės ir gretutinės teisės, paminėti, naudojami ar cituojami svetainės puslapiuose, priklauso jų teisėtiems savininkams ir jų naudojimas čia nesuteikia jums teisės bet kokiam kitam naudojimui ... Jei nenurodyta kitaip, šios svetainės puslapiai jokiu būdu nėra susieti su autorių teisių savininkais ir niekas, išskyrus autorių teisių turėtoją, negali disponuoti teisėmis naudoti autorių teisių saugomą medžiagą. Jūs esate atsakingi už šių ir panašių medžiagų naudojimą.

18. Šioje svetainėje paskelbtos informacijos skaitymas, platinimas ar keitimas gali pažeisti šalies, kurioje peržiūrite šią svetainę, įstatymus.

19. Vartotojas sutinka, kad visi galimi ginčai bus išspręsti pagal Rusijos teisės normas.

20. Vartotojas sutinka, kad vartotojo teisių apsaugos taisyklės ir įstatymai negali būti taikomi jo naudojimui Svetaine, nes jis neteikia mokamų paslaugų, įskaitant informaciją ir konsultacijas.

21. Administracijos neveikimas tuo atveju, jei Vartotojas ar Vartotojų grupė pažeidžia vartotojo sutartį, neatima iš Administracijos teisės imtis atitinkamų veiksmų, kad vėliau būtų apsaugoti Svetainės interesai.

22. Visos teisės į Svetainėje esančią medžiagą yra apsaugotos pagal ES ir Rusijos Federacijos teisės aktus, įskaitant autorių teises ir gretutines teises.

23. Puslapių, logotipo, grafikos ir paveikslėlių išdėstymas šioje svetainėje yra saugomas autorių teisių.

24. Jei pagal galiojančius įstatymus kuri nors iš sąlygų pripažįstama negaliojančia, likusios sąlygos lieka galioti.

Naudodamiesi šia svetaine, jūs sutinkate su „atsakomybės atsisakymu“ ir nustatytomis taisyklėmis ir prisiimate visą atsakomybę, kuri jums gali būti priskirta.

Svetainės administracija bet kuriuo metu turi teisę keisti Taisykles, kurios įsigalioja nedelsiant. Tolesnis naudojimasis svetaine po pakeitimų reiškia jūsų automatinį sutikimą laikytis naujų taisyklių.